Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Zasady korzystania ze znaków uznania PRS

Do posługiwania się znakami uznania PRS upoważnione są wyłącznie firmy posiadające uznanie PRS oraz wytwórnie, które produkują wyrób uznany przez PRS.
Wyszukiwarka on-line firm i wyrobów posiadających aktualne uznanie PRS.

Firma serwisowa lub wytwórnia, która posiada uznanie PRS lub produkuje wyrób uznany przez PRS, może posługiwać się ww. znakami przy zachowaniu niżej podanych zasad:

 • Znak uznania może być stosowany na dokumentach handlowych, promocyjnych, lub reklamowych wyłącznie w odniesieniu do takiego obszaru działania, który określa zakres uznania.
 • Posiadacz uznania musi wyróżnić zakres działalności, którego dotyczy uznanie, jeżeli znak zastosowano w kontekście, w którym nasuwa to wątpliwości.
 • Jeżeli uznanie PRS zostało cofnięte lub utraciło swoją ważność, dotychczasowy posiadacz uznania zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania stosowania znaku.
 • Posiadacz uznania nie może zmieniać formy znaku uznania.
 • Zastosowanie znaku jest dopuszczalne w kolorach oryginalnych lub w kolorze czarnym.
 • Kolory znaku uznania:

Dla wydruku na papierze kredowanym/materiale błyszczącym:
kolor niebieski: PANTONE 280 CV albo RGB (R=0; G=43; B=127), albo CMYK (C=100; M=72; Y=0; K=18).
Dla wydruku na papierze/materiale matowym:
kolor niebieski: PANTONE 287 CV albo RGB (R=0; G=56; B=147), albo CMYK (C=100, M=69; Y=0; K=11).

 • Znaki uznania w wersji czarno-białej stosować można jedynie na dokumentach, które w całości (włączając wszelkie inne znaki i napisy) są czarno-białe.
 • Znak uznania może być skalowany, pod warunkiem że:
  • zachowana jest czytelności poszczególnych elementów,
  • zachowane są proporcje,
  • nie ulega zniekształceniu forma graficzna znaku.
 • Posiadacz uznania nie może przenosić prawa posługiwania się znakiem na inny podmiot.
 • W przypadku natrafienia w reklamach, katalogach itp. na wprowadzające w błąd wykorzystywanie znaków uznania, PRS S.A. podejmie odpowiednie działania, aż do cofnięcia uznania włącznie.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu stosowania znaków uznania, ich posiadacz powinien skonsultować się z PRS (e-mail: tm@prs.pl).