Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Niezależny nadzór strony trzeciej (Konsultant, Inżynier/Niezależny Inżynier)

Polski Rejestr Statków pełni nadzory nad budową i eksploatacją obiektów przemysłowych, występując m.in. w roli niezależnego  eksperta.

W latach 2005 – 2011 PRS S.A. wspólnie z firmą WS ATKINS świadczył usługi doradcze jako Niezależny Inżynier przy budowie I i II etapu (razem 152 km) autostrady A-1.

Zakres usług podstawowych obejmował między innymi:
–    monitorowanie postępu i opiniowanie prac nad projektem budowlanym i wykonawczym,
–    konsultacje i porady na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz Gdańsk Transport Company (GTC),
–    kontrola budowy, materiałów, wykonawstwa oraz jakości prac,
–    monitorowanie postępu prac na budowie i skuteczności planu jakości,
–    sprawdzanie wyliczeń elementów miesięcznych płatności,
–    kontrola i sporządzanie raportów z zasadniczego ukończenia oraz świadectwa z ostatecznego ukończenia prac,
–    sporządzanie raportów dla GTC, Ministra Infrastruktury, GDDKiA i kredytodawców w sprawie stanów i jakości prac,
–    sprawdzanie dokumentacji budowlanej wymaganej do wydania pozwolenia na użytkowanie,
–    pełnienie funkcji Niezależnego Inżyniera w okresie eksploatacji autostrady.


Przykładowe realizacje

Autostrada A-1