Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Wdrożenie przepisów technicznych PRS dla platform wiertniczych do polskiego prawa

Z dniem 18 października 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 września 2018 r. (Dz.U. z 3 października 2018r. poz.1883) w sprawie uznania za obowiązujące przepisów w zakresie budowy i nadzoru stałych platform wiertniczych i eksploatacyjnych oraz ich urządzeń i wyposażenia.

 

Przepisy zostały w całości opracowane przez Polski Rejestr Statków S.A. i są zawarte w Publikacji nr 105/P „Jednostki morskie. Stacjonarne jednostki i urządzenia górnictwa morskiego. Przepisy budowy i nadzoru”. Tym samym wymagania techniczne wypracowane przez PRS dedykowane są nadzorom w projektowaniu, przy budowie, eksploatacji i przeglądach oraz innych czynnościach nadzorczych dotyczących platform morskich, w tym jednostek górnictwa morskiego.


W związku z dynamicznie rozwijającą się działalnością gospodarczą w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej, przepisy te były i są permanentnie doskonalone i weryfikowane w praktyce eksploatacyjnej oraz w ramach przebudów i modernizacji infrastruktury offshorowej, w celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa załóg i obiektów technicznych oraz ochrony środowiska morskiego.

 

Zasady zebrane w Publikacji przepisowej PRS nr 105/P wyczerpują wszystkie wymogi techniczne, organizacyjne i prawne dla platform (instalacji) przebudowywanych z platform mobilnych podlegających dotychczas wymaganiom Kodeksu MODU (Mobile Offshore Drilling Unit - Ruchome Jednostki Górnictwa Morskiego) na FOP (Fixed Offshore Platform - stałe platformy offshore/stałe jednostki górnictwa morskiego) wraz z podmorskimi rurociągami transportowymi, gwarantując uzyskanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa obiektu z instalacjami i przynależną  infrastrukturą, a także załóg oraz ochrony środowiska. Publikacja uwzględnia wymagania zarówno Prawa Budowlanego, jak również wymagania Administracji Morskiej RP.

 

Przepisy są dostępne na stronie internetowej www.prs.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
https://www.prs.pl/o-nas/wiadomosci/biuletyn-informacji-publicznej/akty-prawne.html