Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Przepisy nadzoru konwencyjnego statków morskich

                                                                          

ostatnia aktualizacja:   

Lp.TytułObowiązuje
od
Cena (PLN,
bez VAT)
1 Część I, Zasady nadzoru - styczeń 2019   01.01.2019  
2 Część II, Środki i urządzenia ratunkowe - lipiec 2018   01.07.2018  
3 Część III, Środki sygnałowe - lipiec 2018   01.07.2018  
4 Część IV, Urządzenia radiowe - styczeń 2019   01.01.2019  
5 Część V, Urządzenia nawigacyjne - styczeń 2019   01.01.2019  
6 Część VI, Urządzenia dźwignicowe - styczeń 2017   01.01.2017  
7 Część VII, Urządzenia połowowe - styczeń 2017   01.01.2017  
8 Część VIII, Sprzęt pożarniczy i sprzęt ucieczkowy - styczeń 2017   01.01.2017  
9 Część IX, Ochrona środowiska - styczeń 2019   01.01.2019  
10 Część X, Pomierzanie pojemności statków - lipiec 2016    01.07.2016  

Sporządził: Wiesław Wysokiński / OP

Formularz zamówieniowy