Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Szkolenia w zakresie systemów zarządzania

KONTAKT

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Rozwoju Certyfikacji
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273
fax:  58 34 17 769
email: cr@prs.pl
Nasze szkolenia otwarte przeznaczone są dla wszystkich przedsiębiorstw chcących podnosić standard prowadzonej działalności poprzez doskonalenie kwalifikacji kadry zarządzającej oraz pracowników biorących udział w procesach doskonalących systemy zarządzania w organizacji.


Dajemy klientom możliwość doskonalenia posiadanych już umiejętności, jak również uzyskania nowych kompetencji. Realizujemy kursy dla firm z różnych obszarów gospodarki, w tym skierowane do branży medycznej, turystyczno-hotelarskiej, administracji państwowej czy budownictwa.


W oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę, wynikające z prowadzonej działalności certyfikacyjnej, tworzymy profesjonalne programy szkoleniowe. Podzielone są one na bloki tematyczne, dotyczące poszczególnych systemów zarządzania, techniki i technologii, certyfikacji na zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej oraz wymagań morskich konwencji międzynarodowych i uznania wyrobów, laboratoriów, zakładów.


Obszary szkoleniowe: 

 • ISO 9001

 • ISO 14001

 • ISO 22000

 • ISO 27001

 • PN-N-18001

 • Gospodarka odpadami

 • Jakość w branży turystycznej

 • Jakość w służbie zdrowia

 • Nowoczesne systemy zarządzania

 • Ochrona danych osobowych

 • Oznakowanie CE

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu

 • Wyposażenie morskie

 • Zakładowa Kontrola Produkcji

 

Naszym głównym atutem jest elastyczność w dopasowywaniu oferty szkoleniowej do zmieniających się realiów rynkowych i potrzeb zgłaszanych przez naszych klientów. Prowadzone przez nas szkolenia są połączeniem wiedzy teoretycznej z praktyką, a naszą kadrę szkolącą stanowią doświadczeni i wysoce wykwalifikowani eksperci. Szczególną korzyścią jest kompleksowość naszych usług, która daje klientom możliwość zminimalizowania formalności, kosztów i czasu.


Metodyka: 

 • Wykłady wraz zajęciami warsztatowymi

 • Dyskusje

 • Analiza przypadków

 

Grupa docelowa: 
Kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, eksperci, pracownicy działów jakości, pełnomocnicy i auditorzy systemów zarządzania oraz wszystkie osoby chcące uzyskać nowe kompetencje lub pragnące odświeżyć swoją wiedzę i umiejętności w temacie jakości.


---
W przypadku wątpliwości, co do realizacji danego szkolenia prosimy o kontakt z biurem - dziękujemy.