Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Szkolenia w zakresie techniki i technologii

Kontakt:

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Naukowo Badawczy
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 279
e-mail: rs@prs.plOferowane szkolenia/seminaria


 • Seminarium MASS - statki autonomiczne - nieodległa przyszłość ?
  Centrala PRS, Gdańsk, 25 czerwca 2018r.
  Informacje

 • Budowa i ocena stanu technicznego kontenera
  Centrala PRS, Gdańsk 
  Oferta

 

 • Technologia naprawy stalowych kontenerów uniwersalnych
  Centrala PRS, Gdańsk
  Oferta  

  

 • Prace w przestrzeniach zamkniętych, Centrala PRS, Gdańsk
  Oferta szkolenia   


 • Wymagania konstrukcyjne, materiałowe, przeciwpożarowe i ergonomiczne wyposażenia wnętrza statku
  Centrala PRS, Gdańsk,
  Oferta szkolenia      


 • Prowadzenie nadzoru nad projektowaniem, budową i próbami okrętów wojennych,
  Oferta szkolenia    
   

 • Seminarium Bezpieczeństwo na statkach pasażerskich typu ro-ro,
  Urzad Morski w Szczecinie, 03 października 2017r.
  Informacje


 • Seminarium Zagrożenie pożarowe na statkach pasażerskich ro-ro,
  Centrala PRS, Gdańsk, 13 czerwca 2017r.

  Informacje

 

 • Mechanizm MRV Unii Europejskiej dot. monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji CO2 ze statków
  Oferta szkolenia
 • Wody balastowe edycja zachodniopomorska- seminarium
  7 grudnia 2016r., Szczecin, Urząd Morski w Szczecinie

  Informacje
 • Wody balastowe edycja pomorska- seminarium
  3 listopada 2016r., Gdańsk, Centrala PRS S.A.

  Informacje

    
 • VMG kontenera metoda 2
  Oferta szkolenia 
     
 • Ładunki i materiały niebezpieczne - port, stocznia, statek
  Oferta szkolenia

 • Ofertowanie, kontraktowanie budowy jednostek pływających - konsultacje
  Oferta szkolenia

 • Wytrzymałość zmęczeniowa konstrukcji okrętowych i oceanotechnicznych
  Oferta szkolenia

 • Współpraca z klasyfikatorem przy projektowaniu małych statków morskich w oparciu o obowiązujące przepisy
  Oferta szkolenia
    
 • Normowanie niezatapialności w konwencji SOLAS - Probabilistyczna koncepcja niezatapialności
  Oferta szkolenia
 • Stateczność obiektów swobodnie pływających (np. platform offshore)
  Oferta szkolenia

Proponowane obszary szkoleń dla biur projektowych 

 • Wymagania projektowe konstrukcji
 • Podstawy wymagań dla konstrukcji typu offshore
 • Filozofia projektowania okrętów wojennych – zasady nadzoru nad projektowaniem, budową i próbami okrętów wojennych
 • Projektowanie na zgodność z Common Structural Rules
 • Bezpieczeństwo statecznościowe w zależności od typu statku
 • Stateczność obiektów swobodnie pływających (np. platformy offshore)
 • Bezpieczeństwo statków w stanie uszkodzonym – stateczność
 • Normowanie niezatapialności w konwencji SOLAS
 • Podstawy klasyfikacji dla przemysłu i usług w branży morskiej
 • Konwencja SOLAS
 • Konwencja MARPOL
 • Przepisy państwa flagi a konwencje
 • ILO,  MLC
 • Zharmonizowany system bezpieczeństwa dla statków rybackich o długości 24 metrów i większej (Protokół Torremolinos /dyrektywa Rady 97/70/WE/)
 • Wymagania dla urządzeń radiowych
 • Zasady nadzoru nad stacjonarnymi platformami produkcyjnymi
 • Rola i zasady działania towarzystwa klasyfikacyjnego

Proponowane obszary szkoleń dla stoczni 

Proponowane obszary szkoleń dla armatorów

Proponowane obszary szkoleń dla portów i firm logistycznych

 • Bezpieczeństwo ochrona (SSO)
 • Bezpieczeństwo/ochrona (CSO)
 • Certyfikacja kontenerów
 • Budowa i ocena stanu technicznego kontenera
 • Bezpieczeństwo techniczne i operacyjne przy załadunku i rozładunku masowca
 • Odpady
 • Wody balastowe
 • Silniki napędzane paliwem o niskiej zawartości siarki
 • Zmiana paliwa w toku eksploatacji
 • Konstrukcja i wyposażenie zbiornikowca, międzynarodowe i krajowe przepisy, nazewnictwo, cechy produktów naftowych, zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska
 • Recykling statków
 • Przepisy państwa flagi a konwencje
 • Rola i zasady działania towarzystwa klasyfikacyjnego
 • Ocena bezpieczeństwa technicznego statku
 • Wymagania konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska

Proponowane obszary szkoleń dla firm transportowych/spedycji 

 • Bezpieczeństwo ochrona (SSO)
 • Bezpieczeństwo/ochrona (CSO)
 • Certyfikacja kontenerów
 • Budowa i ocena stanu technicznego kontenera
 • Ocena ryzyka przeładunku
 • Rola i zasady działania towarzystwa klasyfikacyjnego
 • Wymagania konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska

Proponowane obszary szkoleń dla ubezpieczycieli/prawników

 • Bezpieczeństwo ochrona (SSO)
 • Bezpieczeństwo/ochrona (CSO)
 • Certyfikacja kontenerów
 • Budowa i ocena stanu technicznego kontenera
 • Ocena ryzyka przeładunku
 • Rola i zasady działania towarzystwa klasyfikacyjnego
 • Wymagania konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska
 • Konwencje MARPOL, MLC

Proponowane obszary szkoleń dla firm przemysłu stoczniowego i kooperantów

Proponowane obszary szkoleń dla urzędów morskich i śródlądowych 

 • Bezpieczeństwo ochrona (SSO)
 • Bezpieczeństwo/ochrona (CSO)
 • Kierunki zmian w SOLAS
 • MLC 2006 w teorii i praktyce
 • Stateczność dużych i małych jednostek
 • Filozofia projektowania okrętów wojennych – zasady nadzoru nad projektowaniem, budowa i próbami okrętów wojennych
 • Konstrukcja zbiornikowca,
 • Konstrukcja systemów ładunkowych chemikaliowców
 • Stateczność małych jednostek
 • Regulacje prawne UE w zakresie małych jednostek
 • Certyfikacja kontenerów
 • Budowa i ocena stanu technicznego kontenera
 • Ocena ryzyka przeładunku
 • Wymagania dla urządzeń radiowych
 • Rola i zasady działania towarzystwa klasyfikacyjnego
 • Wymagania konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska

Proponowane obszary szkoleń dla szkół wyższych

Proponowane obszary szkoleń dla firm crewingowych i marynarzy 

 • Bezpieczeństwo/ochrona (SSO)
 • Bezpieczeństwo/ochrona (CSO)
 • Podstawy ISM
 • Ocena uszkodzenia kadłuba i jego naprawy
 • Nadzór i certyfikaty
 • MLC 2006 w teorii i praktyce
 • Przepisy państwa flagi a konwencje
 • Konstrukcja zbiornikowca a przepisy krajowe i międzynarodowe
 • Stateczność dużych i małych jednostek
 • Konstrukcja systemów ładunkowych chemikaliowców
 • Konstrukcja zbiornikowca
 • Konstrukcja systemów ładunkowych chemikaliowców
 • Regulacje prawne UE w zakresie małych jednostek
 • Nadzór ciągły maszynowni (CMS)
 • Silniki napędzane paliwem o niskiej zawartości siarki
 • Zmiana paliwa w toku eksploatacji
 • Budowa gazowców
 • Certyfikacja kontenerów
 • Budowa i ocena stanu technicznego kontenera
 • Ocena ryzyka przeładunku
 • Rola i zasady działania towarzystwa klasyfikacyjnego
 • Wymagania dla urządzeń radiowych
 • Wymagania konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska